Cookie- en Privacyverklaring

Wiejelo Equipment B.V. (gevestigd aan Laan van het Omniversum 20, 7324 BM Apeldoorn) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.

Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan.

1. Cookies

Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.

a. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat er geen expliciete toestemming vereist is voor het cookie gebruik.

  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
  • Persoonsgegevens (IP-adres) zijn geanonimiseerd
  • Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.wiejelo.nl)
  • De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
  • De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

b. YouTube

Wij maken op deze website gebruik van de YouTube dienst voor onze video’s. Wij hebben deze koppeling echter zo ingesteld dat er geen cookies worden geplaatst van YouTube bij het bekijken van deze video’s.

2. Privacy

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier beneden leest u per specifiek onderdeel van onze website hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

a. Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.

b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wiejelo.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

c. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wiejelo.com

3. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring

Wiejelo Equiqment B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.