Alleen ga je sneller, maar Samen kom je verder!

Steeds vaker krijgen wij de vraag vanuit onze opdrachtgevers om een constructieve partner te willen zijn in het kader van de Greendeals die op Europees niveau zijn afgestemd.

Hoe om te gaan met dit vraagstuk vraagt Samenwerking op alle niveaus, een gezamenlijke focus! Primair zijn deze te vinden in de verhoging van efficiency en continuïteit van het object, maar de vraagstelling op duurzaamheid blijft daarin vaak onbeantwoord.

Een belangrijk aandachtspunt wat invulling vraagt!

2020: een jaar met duurzame nieuwjaars-doelstellingen voor velen in de industriële markten waarin juist de grote stappen gezet moeten worden. Belangrijk is het om heldere eisen te stellen aan systemen en keuzes van materialen, die tevens uitvoerig getest moeten zijn voorafgaand aan montage, en antwoord geven op de gemaakte afspraken. Goedkeuringen als UL, Factory Mutual(FM) & European Conformity(CE) geven hierin een constructief vertrouwen.

Ook de externe en interne bedrijfsvoering zal hierin een belangrijke stem hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen! Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een nieuwe kans. Samen met onze leveranciers en opdrachtgevers werken wij dan ook aan de vele duurzame vraagstellingen en eisen waarbij wij elk onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

Kortom, de inhoudelijke vraagstelling op duurzaamheid heeft voor ons een toekomstbestendig antwoord gekregen waarin de focus zich richt op de bewustwording: “Alleen ga je sneller, maar Samen kom je verder!

Contact

Heeft u vragen over Wiejelo Equipment
of onze producten & diensten?

Contact